regulamin

REGULAMIN NAJMU APARTAMENTÓW MIESZKALNYCH PREZYDENCKI APARTAMENTY

WSTĘP

 1. Niniejszy regulamin określa warunki rezerwacji apartamentów prezydencki.pl w Jarosławcu przy ulicy Słonecznej 10a
 2. Właściciele apartamentów będą Państwu bardzo wdzięczni za przestrzeganie niniejszego regulaminu, który ma służyć zapewnieniu spokoju, komfortu i bezpieczeństwa pobytu wszystkich naszych gości.
 3. Poniższy regulamin stosuje następującą terminologię:

Gość – Najemca

Właściciel Apartamentu – Wynajmujący

Apartament – lokal mieszkalny w budynku przy ulicy Słoneczna 10a33 i 10a/38 w Jarosławcu.

Rezerwacja apartamentu oznacza jednocześnie akceptację regulaminu.

Zasady rezerwacji:

 1. Rezerwacji apartamentu można dokonać przez portal rezerwacyjny booking.com, stronę prezydencki.pl, nocleg.pl, e-mailowo lub telefonicznie
 2. Rezerwując pokój Gość zobowiązany jest podać:
  1. liczbę osób oraz liczbę dni najmu apartamentu,
  2. imię i nazwisko, numer telefonu i adres mailowy,
  3. dane firmy, jeśli za pobyt ma zostać wystawiona faktura.
 3. Opłata za wynajem apartamentu pobierana jest z góry przelewem przez booking.com lub płatności elektroniczne Przelewy24.pl bądź przelewem na wskazane konto.
 4. Gość nie może żądać od Wynajmującego zwrotu opłaty za wynajęcie apartamentu w przypadku, gdy nie wykorzysta całego opłaconego pobytu. Za niewykorzystanie w całości zarezerwowanego pobytu pobierane jest 100% wartości usługi najmu.
 5. Złote Piaski Sp. z o.o. ma prawo odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył Regulamin, wyrządził szkody lub zakłócił zasady dobrosąsiedzkiego współżycia.
 6. Minimalny okres wynajmu wynosi 2 doby , oraz minimum 5 dni w sezonie letnim.
 7. Potwierdzeniem rezerwacji jest wpłata zadatku w wysokości nie mniejszej niż 30% wartości rezerwacji na konto bankowe. Płatności należy dokonać do 3 dni od momentu dokonania rezerwacji. Brak wpłaty zadatku w uzgodnionym terminie powoduje automatyczne anulowanie rezerwacji. Pozostałą należność za pobyt należy uregulować na 3 dni przed przyjazdem
 8. Do rezerwacji i zadatku odpowiednio stosuje się art. 394 §1 i § 2 Kodeksu cywilnego, to jest w szczególności: w razie braku uregulowania opłaty za pobyt w terminie określonym w punkcie 7 (niewykonania umowy) przez Gościa, Właściciel Apartamentów może od umowy odstąpić i otrzymany zadatek zachować, zaś w przypadku braku zapewnienia pobytu Gościowi przez Właściciela Apartamentów, Gość może żądać dwukrotności zadatku.
 9. W momencie, kiedy rezerwacja zostanie zarejestrowane w naszym systemie, poprzez e-mail lub telefonicznie  udostępnione zostanie potwierdzenie utworzenia rezerwacji wraz z instrukcją wpłaty wymaganej przedpłaty. Jeżeli rezerwacja zostanie opłacona na podany adres e-mail zostanie wygenerowane potwierdzenie w formie elektronicznego vouchera lub nr rezerwacji. Otrzymane potwierdzenie należy wydrukować (lub zapamiętać nr rezerwacji) i zabrać ze sobą w podróż.
 10. Pogoda i inne zdarzenia niewynikające z winy właściciela obiektu, nie są podstawą do skracania czasu pobytu i zwrotu należności za niewykorzystany pobyt.

Wyposażenie apartamentu

 1. W wyposażeniu apartamentu znajduje się pościel, bielizna pościelowa, zastawa stołowa (sztućce, kubki, talerze), formy do pieczenia, kamień do pizzy, czajnik, garnki, patelnie, lodówka, zmywarka, kuchnia indukcyjna, dwa telewizory LED, sprzęt grający Pioneer S.C.-LX76, pralka, suszarka do ubrań, żelazko, deska do prasowania, klimatyzacja, odkurzacz.
 2. Apartament jest sprzątany przed przyjazdem po wyjeździe oraz w trakcie pobytu na wyraźne życzenie Gościa.
 3. Goście mogą korzystać z bezpłatnego WIFI po zalogowaniu się do sieci hasłem:
 4. Goście zobowiązani są korzystać z urządzeń wskazanych w punkcie 1 w sposób zgodny z ich przeznaczeniem.
 5. Każdy z apartamentów posiada przyporządkowane jedno miejsce parkingowe.

Zasady pobytu Gości w apartamentach

 1. Doba hotelowa trwa od godziny 15.00 w pierwszym dniu zarezerwowanego terminu i kończy się o godzinie 11.00 w ostatnim dniu zarezerwowanego terminu.
 2. Cisza nocna obowiązuje od godz. 22:00 do 7:00.
 3. Kody do apartamentu wydawane są po dokonaniu płatności oraz czynności meldunkowych, na podstawie dokumentu tożsamości lub paszportu.
 4. Gość jest zobowiązany uiścić należność za wszystkie dodatkowe zobowiązania i usługi wobec obiektu np. w przypadku korzystania ze strefy Spa lub restauracji.
 5. Śniadania w formie szwedzkiego stołu nie są wliczone w pobyt. Po zamówieniu na życzenie gościa odbywają się w hotelu Szlak Bursztynowy  w godzinach od 8: 00 do 10:00. Poza śniadaniami istnieje możliwość dokupienia również obiadokolacji.
 6. W cenie obiekt udostępnia dostęp do basenu oraz sauny w obiekcie Rybitwa przy ulicy Różana 1 w Jarosławcu (300 metrów od obiektu) Strefa Spa dostępna jest za opłatą w obiekcie Szlak Bursztynowy przy ulicy Nadmorskiej 1 w Jarosławcu.
 7. Gość zobowiązany jest do natychmiastowego poinformowania Wynajmującego o szkodach wyrządzonych przez siebie podczas pobytu. Równowartość tych szkód i ich usunięcia pokrywa gość.
 8. Apartament nie może być zamieszkany przez większą liczbę osób, aniżeli zgłoszona w rezerwacji.
 9. Jeśli faktyczna liczba gości w Apartamencie przekroczy liczbę osób zgłoszonych w rezerwacji, Złote Piaski Sp. z o.o. ma prawo obciążyć Gościa dodatkową opłatą za każdą niezgłoszoną osobę w wysokości opłaty wynikającej z rezerwacji, bądź też natychmiastowo rozwiązać rezerwację bez zwrotu wpłaconej opłaty.
 10. Brak przyjazdu Klienta lub kontaktu z jego strony w umówionym dniu przyjazdu skutkuje zwolnieniem apartamentu do ponownej rezerwacji następnego dnia.
 11. Serdecznie zapraszamy bez zwierząt domowych.
 12. Organizowanie wszelkiego rodzaju imprez w apartamencie bez uzgodnienia z Wynajmującym jest niedozwolone. W przypadku złamania zakazu organizacji imprez Najemca jest zobowiązany do zapłaty kary umownej w wysokości 2000 zł.
 13. Zabronione jest urządzanie imprez towarzyskich uciążliwych dla innych lokatorów budynku. W przypadku interwencji Policji bądź Straży Miejskiej, Złote Piaski Sp. zoo nałoży na Gości opłatę w wysokości 1000 złotych.
 14. W apartamentach oraz na korytarzu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu oraz innych używek oraz papierosów elektronicznych. Za naruszenie zakazu Złote Piaski Sp. zoo nałoży na Gościa karę w wysokości 1500 złotych za dodatkowe odświeżenie apartamentu.
 15. Dopuszcza się używanie w pokojach urządzeń elektrycznych niestanowiących wyposażenia apartamentów jednak pełną odpowiedzialność za ich stan i ewentualne skutki użytkowania ponosi wynajmujący.
 16. Gość ponosi odpowiedzialność za zachowanie osób towarzyszących mu oraz odwiedzających go w apartamencie.
 17. Gość nie jest uprawniony do podnajmowania apartamentów, ani udostępniania go osobom trzecim.
 18. Gość jest zobowiązany każdorazowo zabezpieczyć apartament w przypadku jego opuszczenia poprzez zamknięcie okien oraz drzwi wejściowych. Gość zobowiązany jest sprawować staranną pieczę nad przekazanymi mu kodami do obiektu.
 19. W przypadku rażącego lub chuligańskiego naruszenia zasad korzystania z apartamentu, Złote Piaski Sp. z o.o jest uprawnione do rozwiązania najmu ze skutkiem natychmiastowymi i usunięcia Gościa wraz z osobami mu towarzyszącymi z Apartamentu. Rozwiązanie umowy nie uprawnia Gościa do żądania zwrotu opłaty za wynajęcie pokoju.
 20. Na terenie obiektu znajduje się monitoring.

Odpowiedzialność Gościa i Złote Piaski Sp. z o.o.:

 1. Gość ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów należących do wyposażenia, powstałych z jego winy (umyślnej lub nieumyślnej) lub z winy (umyślnej lub nieumyślnej) towarzyszących mu lub odwiedzających go osób. W przypadku szkody wyrządzonej przez Gościa, lub towarzyszącą mu lub odwiedzającą go osobę będzie pobierana opłata za zniszczone/uszkodzone przedmioty według aktualnie obowiązujących cen rynkowych powiększonych o koszty związane z zakupem, transportem, montażem zniszczonych przedmiotów.
 2. Za zniszczenia wykryte po opuszczeniu apartamentu, Złote Piaski Sp. z o.o. ma prawo obciążyć gościa kosztami naprawy.
 3. W przypadku zastrzeżeń dotyczących, jakości usług Gość jest proszony o jak najszybsze zgłoszenie ich Złote Piaski Sp. z o.o. co umożliwi natychmiastową reakcję.
 4. Złote Piaski Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wniesione do pokoju przez Gościa, osoby mu towarzyszące lub odwiedzające go w pokoju, ani za samochód pozostawiony na parkingu.
 5. Złote Piaski Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa.
 6. Jednocześnie informujemy, że nie odpowiadamy za niedogodności spowodowane z przyczyn od nas niezależnych np. przerwy w dostawie wody czy prądu, awarię windy.
 7. Złote Piaski Sp. z o.o. nie wyda kodów osobom pod wpływem alkoholu, lub środków odurzających.
 8. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych dane wprowadzane podczas procesu Rezerwacji będą przetwarzane wyłącznie w celu umożliwienia przeprowadzenia pełnego procesu Rezerwacji oraz celów marketingowych. Rezerwującemu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich aktualizacji bądź żądania ich usunięcia.

Reklamacje

 1. Goście mają prawo do składania reklamacji w przypadku zauważenia uchybień w jakości świadczonych usług.
 2. Wszelkie reklamacje przyjmuje Recepcja tel. 885-801-809 lub mail: biuro@prezydencki.pl
 3. Reklamacja powinna być złożona niezwłocznie po zauważeniu uchybień w standardzie świadczonych usług.
 4. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.

Regulamin obiektu dostępny jest na stronie internetowej www.prezydencki.pl oraz drodze indywidualnego zapoznania się przez Klienta przy dokonywaniu rezerwacji.

Niezapoznanie się z powyższym regulaminem nie zwalnia z odpowiedzialności w jego przestrzeganiu.

Rozpoczęcie pobytu w hotelu jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego regulaminu przez Gościa.

Z wyrazami szacunku
Właściciel Apartamentów

Zarezerwuj pobyt  już teraz!

Nasze obiekty

Baltic HousesSun Apartments

Kontakt

Prezydencki Apartamenty
Słoneczna 10a, 76-107 Jarosławiec
tel.: +48 885 801 809

Social media

2023 © Prezydencki Apartamenty

wykonanie: makaredo.pl